cookies | moderator | administrator
content top

Regulamin Forum


Forum służy do wymiany informacji, prowadzenia dysksuji

 1. Operatorem forum jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 2. Rejestrując się na forum zapisujesz się także na Newsletter PTP, newsletterem będzie zarządzać osoba wyznaczona przez PTP.
 3. Moderatorami tego forum mogą zostać członkowie PTP, którzy wyrażą chęć ku temu.
 4. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w treść postu. Są oni obowiązani do zamieszczenia stosownej informacji o edycji postu.
 5. Wszelkie posty zawierające treści obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, godzące w dobra osób trzecich będą usuwane a ich autorzy dostaną ostrzeżenie lub zostaną usunięci.
 6. Zabrania się udostępniania dostępu do forum osobom nie będącym członkami PTP.
 7. Zabrania się reklamowania na forum i prowadzenia czynności związanych z działalnością gospodarczą.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść swojej wypowiedzi.
 9. Niniejszy regulamin tyczy się forum dostępnego pod adresem: www.ptpforum.pl
 10. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany regulaminu. Nowa wersja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 11. Zarówno rejestracja jak i pisanie na forum oznacza akceptację regulaminu.